1. Nedjelju Došašća proveli smo uz sv. Misu i klanjanje u našoj župi koje je predvodio don Marčin Madej, župnik. Kroz molitvu, pjesme i meditacije ušli smo u ovo vrijeme iščekivanja, pripreme za Njegov dolazak, za Isusovo rođenje ovoga Božića u našem srcu, u našim životima.

Abbiamo trascorso la prima domenica di Avvento con la Santa Messa celebrata dal parroco Don Marčin Madej e l’adorazione eucaristica. Attraverso la preghiera, canzoni e meditazioni siamo entrati in questo tempo di attesa della nascita di Gesù, del Natale, nei nostri cuori, nella nostra vita.

Categories: Glazbena grupa