Uspješno smo proveli još jednu akciju “Jedan obrok za svako dijete” 2020. za Marijine obroke u subotu 17.10. infomiranjem građana o radu Marijinih obroka i prikupljanjem dobrovoljnih priloga od 09-12h u Bujama.
Ukupno smo prikupili 1643,00 kn te time osigurali 12 djece svakodnevnim toplim obrokom kroz cijelu školsku godinu. Marijini obroci i u vrijeme COVID-a kada su škole zatvorene, omogućuju hranu djeci u njihovim domovima, tako da gotovo sva djeca primaju i dalje obroke doma.
Categories: Volonterske akcije