"Prijateljstvo koje svoj izvor ima u Bogu nikad se ne gasi." – sv. Katarina Sijenska"

Povremeno održavamo i susrete za mlade, vjerske tematike, ali i drugih svjetovnih tema. Pokušavamo kroz kateheze naglasiti posebna doba crkvene godine Advent i Korizmu gdje mlade potičemo na molitvu, osobni rast u vjeri i posebnu pripremu za nadolazeće blagdane, a i upoznajemo život katoličke Crkve kroz gledanje kršćanskih filmova o svecima i slično. Susreti su prilika za boljim upoznavanjem mladih, sklapanje prijateljstva, održavanje zajedništva, svjedočenje svoje vjere, druženja. Na taj način želimo usmjeriti mlade na pravi put.

Odlazimo na SHKM – Susrete Hrvatske Katoličke mladeži gdje kroz dva dana programa, susreta, sv. Misa upoznajemo nove mlade jednakih ciljeva, upoznajemo nove krajeve i kulture. To su susreti koji svaku mladu osobu ispune ljubavlju, vjerom, radošću i nadom te poticajem da se još više aktivira u svojoj župnoj zajednici.

Naši susreti