• Mjesto rada

Rad od kuće i prema potrebi u prostoru udruge na adresi: G. Garibaldi 2, Buje.

  • Učinak volontera/ke

Volonter/ka će redovitim ažuriranjem web stranice i vođenjem društvenih mreža udruge, informirati širu javnost o radu udruge te tako pridonositi konstantnoj promociji udruge i njezinih aktivnosti. Objavama na društvenim mrežama približiti će mladima aktivnosti udruge i pozivati na priključivanje novih članova.

  • Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Prikupljanje informacija od voditelja aktivnosti i osoba za zastupanje koje je potrebno objaviti na mrežnim stranicama

Osmišljavanje, izrada i uređivanje tekstualnih i grafičkih sadržaja za objave na društvenim mrežama(Facebook, Instagram) i web stranici

Povremena obrada prikupljenih fotografija i videa(od strane osoba za zastupanje/voditelja aktivnosti) za objave na stranicama

Redovito praćenje analitike stranice na društvenim mrežama, podržavanje i praćenje stranica srodnih organizacija

Odgovaranje na komentare i upite u messengeru uz prethodnu konzultaciju po potrebi

Kontakt sa osobama za zastupanje/voditeljima aktivnosti putem telefona, maila, društvenih mreža, povremenih sastanaka

Zaštita privatnosti podataka

  • Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Osnove rada na računalu, informacijska pismenost

Iskustvo u korištenju društvenih mreža i objavljivanju novosti na web stranicu

Iskustvo u korištenju programa za obradu slike i videa(Photoshop, Adobe Premium, Canva i slično)

Visoki stupanj pismenog izražavanja na hrvatskom jeziku

Spremnost za rad u timu

Komunikativnost

Punoljetna osoba

  • Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

10 sati tjedno u minimalnom trajanju od 6 mjeseci

  • Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Volonter će proći kroz edukacijski sastanak u kojem će se upoznati sa radom udruge, dosadašnjim načinom vođenja web stranice i društvenih mreža i sa svojim odgovornostima, načinom rada + kratka edukacija o volontiranju na kojoj će volonter biti informiran o svojim pravima/obvezama. Volonter će dobiti sve potrebne upute vezane za volontersku poziciju. Postoji mogućnost dodatne edukacije o digitalnom marketingu ukoliko se ukaže prilika.

  • Koordinator/ica volontera/ki

Igor Opačak, predsjednik udruge

PRIJAVNICA