• Naslov volonterskog mjesta

Administrator/ica web stranice i društvenih mreža

 • Mjesto rada

Rad od kuće i prema potrebi u prostoru udruge na adresi: G. Garibaldi 2, Buje.

 • Učinak volontera/ke

Volonter/ka će redovitim ažuriranjem web stranice i vođenjem društvenih mreža udruge, informirati širu javnost o radu udruge te tako pridonositi konstantnoj promociji udruge i njezinih aktivnosti. Objavama na društvenim mrežama približiti će mladima aktivnosti udruge i pozivati na priključivanje novih članova.

 • Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Ažuriranje web stranice udruge – objavljivanje tekstualnog sadržaja sa slikama i videima

Vođenje društvenih mreža(Facebook, Instagram) udruge:

 • objavljivanje tekstualnog sadržaja sa slikama, videima od aktivnosti
 • podržavanje i praćenje stranica srodnih organizacija
 • odgovaranje na komentare i upite u messengeru uz prethodnu provjeru i odobrenje osoba za zastupanje udruge

Kontakt sa osobama za zastupanje putem telefona, maila, društvenih mreža, povremenih sastanaka

Zaštita privatnosti podataka

 • Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Osnove rada na računalu, informacijska pismenost

Rad u timu

Iskustvo u korištenju društvenih mreža

Komunikativnost

Poželjno znanje talijanskog jezika

Punoljetna osoba

 • Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

3 sata tjedno u periodu od 01.03.2021. do 31.12.2021.

 • Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Volonter/ka će proći kroz edukacijski sastanak u kojem će se upoznati sa radom udruge, dosadašnjim načinom vođenja web stranice i društvenih mreža i sa svojim odgovornostima, načinom rada + kratka edukacija o volontiranju. Postoji mogućnost dodatne edukacije o digitalnom marketingu ukoliko se ukaže prilika.

 • Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Razvoj kreativnih sposobnosti i znanja o digitalnom marketingu

Razvoj jezičnih sposobnosti i pismenosti

Upis volonterskih sati u vol. knjižicu(knjižica se dobije) / Potvrda o volontiranju

Potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem (na zahtjev volontera/ke, u slučaju volontiranja duže od tri mjeseca)

 • Praćenje rada i evaluacija

Koordinator volontera će pratiti rad volontera/ke i pružati mu podršku kroz redovnu telefonsku komunikaciju, povremene sastanke. Koordinator volontera će zajedno sa osobama za zastupanje provjeravati rad na web stranici i društvenim mrežama.

 • Koordinator/ica volontera/ki

Igor Opačak, predsjednik udruge

PRIJAVNICA