Naši mladi su se uključili tijekom pandemije virusa COVID-19 kao volonteri u Crvenom križu Buje za slaganje i dostavu paketa najugroženijim građanima sa područja Bujštine – starijim i nemoćnim domaćinstvima, socijalnim korisnicima te osobama u samoizolaciji. Bravo za sve volontere koji na bilo koji način pomažu u ovom kriznom vremenu!

“Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!” (Mt 25, 45)

Categories: Volonterske akcije